PUSAT

 1. Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru dan Sertfikasi Dosen (Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.)
 2. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan (Dr. Soedjatmiko, S. Pd., M. Pd.)
 3. Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, dan MKU-MKDK (Dr. Saiful Ridlo, M. Si.)
 4. Pusat Layanan Bahasa dan Pelatihan Pendidikan (Mohamad Ikhwan Rosyidi, S. S., M. A.)
 5. Pusat Layanan Sertifikasi Kompetensi, Karir, dan Bimbingan Konseling (Dr. Wagiran, M. Hum.)
 6. Pusat Pengembangan Laboratorium Sekolah (Lab School) (Dr. Wadiyo, M.Si.)

STAF AKADEMIK

 1. PUSAT PENGEMBANGAN KURIKULUM, INOVASI PEMBELAJARAN, DAN MKU-MKDK
 • Didi Pramono, M. Pd.
 • Tutik Wijayanti, M. Pd.
 • Arif Widiyatmoko, S. Pd., M. Pd., Ph.D.
 • Ahmad Fashiha Hastawan, S. T., M. Eng.
 1. PUSAT PENGEMBANGAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
 • Dr. Erni Suharini, M. Si.
 • Endah Fitriani Rahayu, S.Si., M.Sc.
 • Andy Suryadi, S. Pd., M. Pd.
 1. PUSAT LAYANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI, KARIR DAN BIMBINGAN KONSELING
 • Indri Murniaty, S.Pd., M.Pd.
 • Nur Siyam, S.K.M., M.P.H.
 • Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd.,M.Pd.,Kons.
 1. PUSAT LAYANAN BAHASA DAN PELATIHAN PENDIDIKAN
 • Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd.
 • Kholiq Budiman, S.Pd., M.Kom.
 1. PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN SERTFIKASI DOSEN
 • Agus Yuwono, M. Si., M. Pd.
 • Mujimin, S. Pd., M. Pd.
 • Iwan Hardi Saputro S.Pd., M.Si.

 

GUGUS

 1. GUGUS KERJASAMA

Ketua              : Girindra Putri Dewi Saraswati , S.Pd., M.A.

Sekretaris       : Nur Dina Amalina, S.Farm, M.Sc.

 1. GUGUS PENJAMINAN MUTU

Ketua              :  Arief Arfriandi, S. T., M. ENG.

Sekretaris       : Fulia Aji Gustaman, S. Pd., M. A.

 1. GUGUS PENGEMBANG JURNAL

Ketua              : Prof. Dr. Ani Rusilowati, M. Pd.

Sekretaris       : Dr. Muh. Sholeh, S. Pd., M. Pd.